Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

SRA 2017 Trin 4

Trin 4 er et 3 dags internat kursus.

 

Fagindhold
Trin 4 har fokus på den sidste træning optil skriftlig eksamen A og B.

 

Mandag (eksamen A): Kunde/opgaveaccept; Hvidvask; Tavshedspligt; Til- og fratræden; skriftlig opgave.

 


Tirsdag (eksamen B): Substans/kontrol revision; Koncernrevision; IFRS; Indtægter; Påtegninger; skriftlig opgave.

 


Onsdag (eksamen B): IFRS 3; Aktiebaseret aflønning; Finansielle Instrumenter; Udvidet gennemgang; Værdiansættelse; Aktuel regnskab og revision.

 

Undervisningsform
For at opnå den bedst mulige læring, anvendes en bred vifte af pædagogiske værktøjer: simulerede hasteopgaver, dilemmaer, cases, prøveeksamener, gruppearbejde, rollespil og mere traditionel forelæsningsform understøttet af power points.Undervisningsformen og holdstørrelsen varierer mellem foredragsform for hele årgangen, klasseundervisning á ca. 40 kandidater og gruppeundervisning á ca. 6 kandidater.På hvert trin har hver klasse tilknyttet en hovedunderviser. Hertil kommer støtteundervisere, specialister og foredragsholdere, som supplerer hovedunderviserne.

 


OBS 
Husk, at ønskes der overnatning fra dagen før undervisningen starter, skal kandidaten selv booke og betale et værelse på pågældende hotel.

 

 


Dato 11.06.2018 - 13.06.2018 Download til kalender
Tid
Sted Hotel OPUS Horsens
Nummer 18090-04
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 15.000
Pris, ikke medlem kr. 18.750
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
Download kursus som pdf